ponedjeljak, 15. kolovoza 2016.

LOPTAČKI (6)


 REPER DINAMA!   + Š 
I PADNE ŠARMER! 
PRAŠIM DERANE! 
NADA PRIMERE!  + Š

3 komentara: