ponedjeljak, 5. rujna 2016.

ZIR ISPUNJALJKA!

1
II


2

IX

3

VII
XIV

4
VI

I

5

IV

6
XII7
III

VIII

8
XIII

X

9
V

XI

10


XV


Ispunjaljka

1.Sazrijevati, 2. Kuhana ili pržena salata od patlidžana i paprike, 3. Bijela kovina sa znakom Ga, 4. Persone, 5. Ninoslav odmila (Ninoš, Ninac), 6. Ime RTL-ove novinarke Misirić, 7. Koji je takvih osobina, 8. Ugodan miris, 9. Selo roda kod Siska, 10. Turističko mjestance kraj Opatije.

Ukoliko ste ispunjaljku ispravno odgonetnuli u posebno označenim stupcima dobit će te naziv bloga kojega ste upravo posjetili, a u poljima označenim rimskim brojevima, idući od najmanjega k najvećemu, ime i prezime njegova pokretača.                                                                                                               


Autor: Nedjeljko Nedić

Nema komentara:

Objavi komentar