utorak, 22. studenoga 2016.

ANAGRAMIJADA! (69)


Objavljeno u Feniksu, broj 570. od 10. studenoga 2016. godine


Još varijacija na istu temu:

DAJ...RADIM ONAKO!         -A               
KIDAJ ODMORAN!
JAK I ODMORAN!                +D
ON MI DA AKORD!              +J
DAJ MI ONDA ROK!

1 komentar: