četvrtak, 20. srpnja 2023.

DANI LUDAJE!

 

Enigmatski klub „Kikindapo deveti put, raspisuje tradicionalni sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje“ u tri discipline:

UKRŠTENICA

Sastavite ukrštenicu veličine 11x9 polja bez slike u kojoj je u petom vodoravnom redu upisano: DANI LUDAJE (i crno polje na kraju).  Ukrštenicu NE treba opisivati, ali treba obavezno navesti izvore za manje poznate pojmove. Ove godine imamo specifičan zadatak – svako slovo donosi određen broj bodova. Plasman će biti određen sabiranjem bodova svih upisanih slova, a od tog zbira oduzima se broj crnih polja. Dodatne bodove svaka ukrštenica će dobiti na osnovu enigmatskog kvaliteta ukrštenice (od 1 do 5). Bodovanje slova: 1. A, E, I, O, R, T; 2. K, L, N, P, S, V; 3. B, C, D, J, M, U; 4. Č, Ć, F, G, H, Z; 5. DŽ, Đ, LJ, NJ, Š, Ž.

VAŽNO: Da bi ukrštenica bila vrednovana mora zadovoljiti sve uobičajene standarde, svi pojmovi moraju biti enigmatski prihvatljivi za redakcije enigmatskih listova. Skraćenice od tri i više slova nisu dozvoljene.


ANAGRAM

Sastavite čist anagram od:

ARHITEKTA MILAN TABAKOVIĆ IZ ARADA

(30 slova)

Milan Tabaković (1860-1946) projektovao je tri značajne zgrade u Kikindi koje su deo Gradskog jezgra Kikinde.

REBUS

Sastavite rebus (klasičan sa slikama) sa rešenjem do 25 slova, s tim da u postavci (na slici) koristite najmanje dva od ponuđenih pojmova: AMBAR, BANAT, CREP, GUSLE, IĐOŠ, KINĐA, KOMUNA, MAMUT, MLIN, MOKRIN, NAKOVO, SAJAN, SALAŠ, SOVA (u ovom obliku, NE u padežu). U postavci rebusa (na slikama) dozvoljena su dva dodata (dopisana) slova. Napomena: Kod žiriranja neće biti u prednosti rebusi koji imaju više od dva pojma sa spiska.

Rebuse ne treba crtati. Dovoljno je poslati samo ideju, ali pri sastavljanju treba voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:

1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 3 rada  za svaku disciplinu (dakle 3 x 3). Možete poslati i više radova, a naknadno odabrati one koji idu u konkurenciju.
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: EK “Kikinda”, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
6. Rok za slanje radova: 10.08.2023. do 24 sata.
7. Ocenjivanje će obaviti žiri po izboru EK „Kikinda“.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu pobednik će dobiti pehar i novčanu nagradu – po 5000 dinara. Još nekoliko kvalitetnih sastava biće nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

Kikinda, 01.07.2023.

Predsedništvo EK “Kikinda”

Lukini premetLuci!

 


DOPISNI NATJEČAJ ZA SOZAH!

Rezime dopisnog natječaja:

Radove su poslali (abecednim redom):

 1. Babić Boris
 2. Barišić Živko
 3. Begović Amir
 4. Berišić Marina
 5. Bošnjak Predrag
 6. Bovan Slavko
 7. Capan Zdenko
 8. Cetić Dragiša
 9. Cindrić Tihomir
 10. Cvitković Antun
 11. Čotić Ivan
 12. Čulić Ante
 13. Džudžar Mihajlo
 14. Đokić Žarko
 15. Galić Darko
 16. Galogaža Pero
 17. Golubić Antun
 18. Grbin Ivica
 19. Grubišić Petar
 20. Han Zdenko
 21. Hodžić Hajrudin
 22. Hrgović Ivan
 23. Jelavić Luka
 24. Josić Katarina
 25. Jozić Željko
 26. Jurić Antun
 27. Kojundžija Josip
 28. Kvalić Valter
 29. Mamuti Mensur
 30. Mandić Gojko
 31. Medo Stipan
 32. Mihaljević Marko
 33. Miličević Miloš
 34. Milovanović Branko
 35. Miljević Božo
 36. Minić Dejan
 37. Najman Stjepan
 38. Nazansky Boris
 39. Nedić Jovan
 40. Nedić Marijan
 41. Nedić Nedjeljko
 42. Nedić Ranko
 43. Nikić Branislav
 44. Orešić Stjepan
 45. Ozdanovac Ilija
 46. Pavičić Luka
 47. Perić Sreten
 48. Petkovski Nikola
 49. Radisavljević Zoran
 50. RebroviĆ Tomislav
 51. Ruk Damir
 52. Ružić Ratimir
 53. Sabolčec Miroslav
 54. Semić Ejub
 55. Skender Tullumi
 56. Soldo Nevenko
 57. Šarić Vladimir
 58. Šimić Milica
 59. Šimundža Antonio
 60. Štambuk Petar
 61. Šupica Mirjana
 62. Tacić Zoran
 63. Varaždinac Stjepan
 64. Vrbanec Josip
 65. Vukoja Frano
 66. Vuković Aljoša
 67. Zurak Marija
 68. Žarkovački Milan
 69. Žarković Zdravko

Prijavljene ekipe (abecednim redom): Boživran I; Boživran II; Čvor; Enigmatska udruga Orahovica; Enigmatski klub Kikinda; Kvizorama; Neretva; VAZAK; Zagonetački klub Dragalić I; Zagonetački klub Dragalić II; Zagonetačko društvo Raščica.

Poslano je 48 križaljki, 57 štitova, 61 premetaljki, 55 potiraljke i 58 rebusa. 

U žiriju su: Radoja Racanović, Tonči Milat, Nebojša Dragomirović i Željko Lebeda.