petak, 6. prosinca 2019.

ANAGRAMIJADA!


Poziv upomoć je – u zraku!

TRAG NAILASKA! 
NE?

Autor:  Branislav ModrićNema komentara: