petak, 10. srpnja 2020.

ANAGRAMIJADA!

Je li jamio ili nije?!

A, ISTAKNIMO KRIVCA!

Autor:  Branislav Modrić


FENIKS
broj 665
2. 7. 2020.

Nema komentara: