srijeda, 11. svibnja 2022.

PREMETALJKA NA PREMETALJKU!

 Nastavno na jučerašnji Pavičićev facogram, Stipan Medo šalje svoju inačicu!

1 komentar:

Luka kaže...

Ruža Tomašić