utorak, 21. ožujka 2023.

SKUPŠTINA ZAGONETAČKOG SAVEZA HRVATSKE!

 Duga Resa:  Zanoviteljska Skupština HZS-a

 

Na inicijativu Boživrana, u subotu 11.ožujka 2023.godine u hotelu Frankopan u Dugoj Resi, održana je zanoviteljska Skupština HZS-a. Skupštini je nazočilo 12 delegata iz 5 članica Saveza: Sanda Reić Tomaš, Petar Štambuk i Luka Pavičić (Boživran), Gordana i Stjepan Horvat (ZD Čvor), Branislav Modrić i Igor Šupica (ZK Dragalić), Stjepan Varaždinac i Damir Vratković (EU Orahovica), Ivan Čotić i Milan Đurić (ZU VAZAK), te Valter Kvalić ispred redakcije Logo. Aktualni predsjednik Pero Galogaža (redakcija Feniks) i Srebrenka Takšić (ZD Vinkovci), opravdali svoj nedolazak na Skupštinu, a izočni su bili i delegati redakcije Kvizorame, te prema Registru Udruga aktivni klub ZAKOS iz Osijeka.

 

Utvrđeno je da Skupština ima kvorum te da će odluke biti pravovaljane. Petar Štambuk je ukratko iznio osnovne izmjene i dopune novog Statuta, usklađenog sa Zakonu o udrugama, koji je mjesec dana ranije e-mailom dostavljen članicama na uvid i komentare. Nakon kraće rasprave sa nekoliko konstruktivnih prijedloga, Statut je jednoglasno usvojen.

 

Uslijedilo je utvrđivanje kvoruma prema novousvojemu Statutu, te se delegatima pridružila Zorica Radunić, kao 4. član Boživrana). Uslijedilo je prijedlaganje kandidata za Izvršni odbor HZS-a: Ivan Čotić, Luka Pavičić, Sanda Reić Tomaš, Petar Štambuk, i Igor Šupica, te za Nadzorni odbor HZS-a: Valter Kvalić, Zorica Radunić i Stjepan Varaždinac, dok je za likvidatora HZS-a predložen Branislav Modrić. Sva predložena tijela su jednoglasno izabrana.

 

Na svojim prvim sjednicama Izvršni odbor je izabrao Sandu Reić Tomaš za predsjednika, Luku Pavičića za zamjenika predsjednika, te Petra Štambuka za tajnika, dok je Zorica Radunić izabrana za predsjednika Nadzrornog odbora

 

Prve aktivnosti Izvršnog odbora su prijava izmjena na Registru udruga i Registru neprofitnih organizacija a potom otvaranje računa i izrada pečata. Ivan Čotić je najavio održavanje III. Feferona u lipnju, u organizaciji VAZAK-a. Luka Pavičić je prezentirano je mjesečno enigmatsko-logičko natjecanje ELQ Liga, projekt Boživrana koji se u Splitu provodi od 2011. Od prošle godine ovi se zadaci rješavaju u Zagrebu, Rijeci i Orahovici, te je u studenom 2022. u Zagrebu odražan Masters ELQ Lige. Za ovu godinu je u planu održavanje Završnice 20-ak ponajboljih po regijama u studenom u Dugoj Resi. Petar Štambuk je prezentirao projekt Sudoku prvenstva Hrvatske (SPH) za srednje i osnovne škole, koji se već treću godinu provodi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskom mensom, a kojem je prošle godine je nastupilo preko 7.000 učenika iz 427 škola diljem Hrvatske. Voditelj projekta je Siniša Hrga, koji ove godine na svjetsko prvensto (WSPC) u Torontu, Kanada, vodi po dva juniora i kadeta, a financiranje projekta je osigurano od sponzora i kotizacija učenika školskog natjecatelja.

 

Branislav Modrić je najavio da će se 39. SOZAH održati 13-15. listopada u Novoj Gradiški, na kojem će biti održana sljedeća Skupština HZS-a. Inače, u planu je da se Skupštine HZS ubuduće redovito održavati u okviru SOZAH-a, kad je na okupu većina hrvatskih enigmata.

 

Luka Pavičić

 


2 komentara:

Anonimno kaže...

ŠTO REĆI, DAMA SNA!
(nova predsjednica)

Stipan

Anonimno kaže...

ŠTO SAD REĆI NAMA?

Stipan