srijeda, 27. srpnja 2016.

Enigmatski anagram!


3 komentara:

  1. Mislim da nije priložena odgovarajuća podloga ovog tipa zadatka. Naime, kod INICIJALNE OSMOSMJERKE u mreži su upisana početna slova (inicijali) riječi, a riječi su zadane u grupama prema smjeru pružanja. Imamo i dvije podvrte: SKANDISMJERKA - riječi su zadane u rubnim kućicama i "pružaju se" iz dotičnog retka, odnosno stupca, te LOGO ASOCIJACIJA (mjesečnik LOGO) - riječi za upisivanje treba otkriti putem zadane tri asocijativna pojma. Cilj svih ovih tipova je upisivanje riječi u mrežu, a uobičajeno je da su u mreži osjenčena određena polja, na kojima se dobija (određeno) konačno rješenje.

    OdgovoriIzbriši