subota, 14. svibnja 2022.

POTIRALJKA NA POTIRALJKU!

 Nastavno na Pavičićevu potiraljku, Stipan Medo šalje svoju inačicu!